Układ żelazo-węgiel

 

Układ żelazo-węgiel, dwuskładnikowy układ równowagi utworzony przez żelazo i węgiel, krzepnący przeważnie jako układ żelazo-cementyt. Zazwyczaj układ żelazo-węgiel przedstawiany jest graficznie w formie wykresu, na którym linie ciągłe dotyczą układu żelazo-cementyt (stopów, w których węgiel występuje pod postacią cementytu), a linie przerywane - układu żelazo-grafit (stopów, w których węgiel występuje pod postacią grafitu).